Arrivals-Departures:

Station 3

BIOS Tesla, December 2015, January 2016

“Dis-Placement”: post-show talk, BIOS Tesla, Friday 8 January 2016, discussion open to the audience

Steki Metanaston (Immigrants’ Place) 

About Arrivals-Departures

Visit Station 1

Visit Station 2

“Dis-Placement”: post-show talk, BIOS Tesla, Friday 8 January 2016, discussion open to the audience.

Organiser/Chair: Hari Marini
Invited Speakers:
– Dr Myrto Tsilimpounidi, social researcher and photographer
– Dr Michelle Nicholson-Sanz, theatre researcher, performer, member of PartSuspended
– Marianella Kloka, legal counsellor of the NGO Praksis
– Michalis Kazan, member of Social center ‘Steki Metanaston’ (Immigrants’ Place)

Credits

Concept & Direction: Hari Marini

Performers/Devisers: Evgenia Cherouvim, Eirini Glambedaki, Yro Michalakakou, Aphrodite Mitsopoulou, Rania Mprilaki, Ilias Vogiatzidakis

Video: Christos Rachiotis

Sound design: Lambros Pigounis

Light design: George Agiannitis

Scenography/Costumes: Eleni Ntagaki

Photography: Vangelis Nikolakopoulos, Sotiris Zafeiris, Dimitris Zarafonitis